Osiągnięcia

Odznaczenia

Za działalność naukową i organizacyjną odznaczony trzema medalami.

Tytuły naukowe

Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych, jest doctorem honoris causa trzech uniwersytetów.

Publikacje

Autor, współautor i redaktor naukowy 25 monografii wydanych w Polsce, w Ukrainie, Słowacji i Serbii.

Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku

W latach 2008 – 2016 pełnił funkcję Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku.