Prof. dr hab. Roman Drozd  jest autorem, współautorem i redaktorem naukowym 25 monografii wydanych w Polsce, w Ukrainie, Słowacji i Serbii. Oprócz książek opublikował około 100 artykułów i rozdziałów w monografiach i czasopismach naukowych w Polsce, Ukrainie, Słowacji, Serbii i USA.
Wziął czynny udział w 43 międzynarodowych konferencjach naukowych w Polsce, Ukrainie, Słowacji, Serbii, Niemczech, Włoszech i USA oraz w 27 konferencjach krajowych.
Wypromował 8 doktorów, był recenzentem w 9 przewodach doktorskich, 3 habilitacyjnych i w 1 o nadanie tytułu profesora. 

Monografie:

 • Drozd R., Droga na zachód. Osadnictwo ludności ukraińskiej na ziemiach zachodnich i północnych Polski w ramach akcji „Wisła”. Warszawa 1997, ss. 192.
 • Drozd R., Ukraińska Powstańcza Armia. Dokumenty-struktury, Warszawa 1998, ss. 288.
 • Drozd R., Hałagida I., Ukraińcy w Polsce 1944-1989. Walka o tożsamość (Dokumenty i materiały), Warszawa 1999, ss. 304.
 • Drozd R.,  Skeczkowski R., Zymomrija M., (red.) Ukraina – Polska. Kultura, wartości, zmagania duchowe,  pod red., Koszalin 1999, ss. 312.
 • Drozd R., (red) Ukraińcy w najnowszych dziejach Polski (1918-1989). T.I, Słupsk-Warszawa 2000, ss. 240.      
 • Drozd R., Polityka władz wobec ludności ukraińskiej w Polsce w latach 1944-1989, Warszawa 2001, ss. 380.
 • Drozd R., (red) Ukraińcy w najnowszych dziejach Polski (1918-1989). T. II, „Akcja „Wisła”, Warszawa 2005, ss.214.
 • Drozd R., (red) Ukraińcy w najnowszych dziejach Polski (1918-1989). T. III, Słupsk 2007, ss. 288.
 • Drozd R., Halczak B., Dzieje Ukraińców w Polsce w latach 1921-1989, Zielona Góra – Słupsk 2010, ss.208;
 • Drozd R., Halczak B., Dzieje Ukraińców w Polsce w latach 1921-1989, Wyd. II. Uzupełnione i poprawione, Warszawa 2010, ss. 238;
 • Dudra S., Halczak B., Drozd R., Betko I., Šmigiel M., (red) Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, T. III, Głogów 2010, ss.358.
 • Drozd R., Związek Ukraińców w Polsce w świetle dokumentów z lat 1990-2005, Warszawa 2010, ss. 508.
 • Drozd R., Sucharski T., (red) Polska – Ukraina. Dziedzictwo i współczesność, Słupsk 2012, ss. 390.
 • Dudra S., Halczak B., Drozd R., Betko I., Šmigiel M., (red)  Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, T. IV, cz. 1 i 2, Słupsk – Zielona Góra 2012, ss. 669.
 • Drozd R. Halczak B. Musijenko I., Istorija ukrajinciv u Polshchi 1921-1989, Kharkiv 2013, ss. 271.
 • Drozd R., Ukraińcy wobec swojej przeszłości (1947-2005), Warszawa 2013, ss. 416.
 • Šmigel M., Halczak B., Drozd R., Obce pogranicze” 1945-1946. Sytuacja w południowo-wschodniej Polsce w dokumentach czechosłowackich, Warszawa 2015, ss. 222.
 • Halczak D., Dudra S., Drozd R., (red) Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, t. V, Słupsk- Zielona Góra-Svidnik 2015, s.883.
 • Halczak B., Drozd R., Dudra S., Kozakevych O., Kuzmenko O., Best P. J., Šmigel M., Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, VI, Słupsk 2016, ss.655.
 • Šmigel M., Halczak B., Drozd R., Dudra S., Kozakevyč O., Lemkovia, Bojkovia, Rusíni : dejiny, súčasnosť, kultúra materiálna a duchovná. Tomus VII, časť I. anská Bystrica (Słowacja) 2018 ss.365.
 • Šmigel M., Halczak B., Drozd R., Dudra S., Kozakevyč O., Lemkovia, Bojkovia, Rusíni : dejiny, súčasnosť, kultúra materiálna a duchovná. Tomus VII, časť II, Banská Bystrica (Słowacja) 2018, ss. 336.
 • Drozd R., Ukrajinci Polszczi: pohlad na cwoje mynułe (1947-2005), Kyjiw 2019, ss. 419.
 • Drozd R., „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Związek Ukraińców w Polsce w polsko-ukraińskim dialogu historycznym. Dokumenty z lat 1990- 2015, Słupsk 2019, ss.331
 • Ramacz J., Drozd R., (red) Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa,  T. VII, Słupsk 2019, ss. 476.
 • Drozd R., Halczak B., (red) Ukraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni wieków: polityka, gospodarka, religia, kultura i życie codzienne, Słupsk-Warszawa 2020, ss.544.