W 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za osiągnięcia naukowe nadał prof. dr hab. Romanowi Drozdowi tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

Ponadto Roman Drozd jest doctorem honoris causa trzech uniwersytetów:

  • Przykarpacki Uniwersytet Narodowy  w Iwano-Frankiwsku (2016),
  • Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy w Czerniowcach (2016),
  • Użhorodzki Uniwersytet Narodowy w Użhorodzie (2017).

Jest także profesorem honorowym Krymskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Jałcie (2011) oraz Chersońskiego Uniwersytetu Państwowego w Chersoniu (2019).